ایموجی با متن
Price:
30 Gapcy 15 Gapcy

دوستان لطفاً عضو این لینک بشوید @matalebziba