بروسلی
Price:
40 Gapcy

استیکر بروسلی، جنگجوی خستگی ناپذیر که خوراک فرستادن پیام های تهدیدی برای بعضی دوستان خاص هست!