اسکار
Price:
رایگان

این استیکر هم رایگان است. روابط عمومی استیکر سرا. https://gap.im/esticker222