زهرا خانوم
Price:
رایگان

این استیکر را تقدیم آنهایی میکنم که نام مبارک حضرت زهرا را بروی پیشانی مبرکشان نوشته شده است. روابط عمومی پروس جوک. https://gap.im/porosjoke اینجا همه چی مجانیه. یه نگاه توش بنداز.