فروزن
Price:
رایگان

برای استیکر های بیشتر به کانال استیکر ماه و خورشید بیا ایدیش هم پایین توضیحات هست @Opentag