استیکر ( کانال/گروه) گپ
Price:
10 Gapcy 2 Gapcy

سلام 😐 دوست عزیزم امیدوارم خوب و سلامت باشی امروز اومدم براتون یه بسته استیکر هدیه آوردم نه برای هرکی فقط فقط برای ادمین های ( کانال/گروه) گپ. مدیریت با استیکر های ما مثل آب خوردنه کانال پیشنهادی: @TAJ_IRAN4 استقلال بلاگ @ESTAGHLAL_PIK استقلال پیک @BADLONGI لونگی سوزی 💙