کله قرمز
Price:
رایگان

اینم از کله قرمز که خیلی دوست داره قیافش ترسناک به نظر بیاد ،‌ اما از شانسش هیچکی ازش حساب نمیبره !