متن های کاربردی
Price:
20 Gapcy 19 Gapcy

این بسته شامل استیکر هایی با متن انگلیسی است که در گفتگو استفاده می شود. برای دریافت استیکر های بیشتر به @sticer_stan بیاین