ویچر (متنی)
Price:
35 Gapcy 19 Gapcy

و حالا استیکر بازی ویچر همراه با متن فارسی تقدیم به همراهان @StickerLand