گوگولی ها
Price:
50 Gapcy

کلکسیونی از کوچولوهای با نمک و دوست داشتنی که خیلی خوب چهره بزرگترا رو تو عصبانی شدن،‌خوشحالی کردن و غیره تقلید میکنن !