مدیریت کانال و گروه
Price:
20 Gapcy

𝕰𝖑𝖎𝖟𝖆𝖇𝖊𝖙𝖍 مدیریت کانال و گروه شامل 👈🏻 خط جدا کننده - اطلاعیه - ممنوع - تعداد اعضا ... استیکرهای خاص رو تجربه کن 👇🏻 @ElizabethSticker