بسته ی نوروز 1
Price:
15 Gapcy رایگان

در این بسته استیکر های مختص نوروز قرار گرفته است.برای استفاده از دیگر استیکر های نوروزی ما به کانال زیر مراجعه کنید: https://gap.im/estiker.amir