اسم خسرو و الهام
Price:
300 Gapcy

بسته استیکر عاشقانه دو نفره خسرو و الهام ساخته شده توسط کانال استیکر برتر سفارشات پذیرفته می شوند. برای استیکرهای بیشتر در کانال ما عضو بشید. لینک کانال: @Best_Stick