تیکه های رایج
Price:
رایگان

شامل ۴۰ تیکه رایج و پرکاربرد در پیامهای گروه ها و کانالها و گفتگوی شخصی که بصورت زیبا طراحی شده اند و همه جا بکار میان!