مدیریت کانال
Price:
30 Gapcy 20 Gapcy

مدیران کانال بشتابید کامل‌ترین و زیباترین مجموعه استیکر مدیریت کانال(اگه همه استیکر هارو بخونی میفهمی ) ۱-اطلاع رسانی تعطیلی کانال ۲-اطلاع رسانی تعداد اعضاء ۳-و...