زامبی
Price:
70 Gapcy

اینم واسه طرفدارای زامبی که گفته بودن گپ هوای ما رو نداره !