بسم الله الرحمن الرحیم
Price:
رایگان

✨فاقْرَوُا الْقُرآنَ ما تَیَسَّروا✨ تا آنجا که می توانید قرآن بخوانید مزمل،۲۰ ┄✼🌺✼┄ 🔶زیر مجموعه گروه بزرگ یاضامن آهو { آستان‌قدس‌رضوی}🔶 ️🔺 ویژه بانوان🔻 🔺 #مدیریت:استادفرزانه🔻 https://gap.im/khatmeghoran218