تعداد اعضای گروه و کانال
Price:
50 Gapcy

استیکر تعداد اعضای گروه و کانال با فونت و اعداد فارسی و با طراحی زیبا از ۵۰ عضو تا ۳۰ هزار عضو سازنده:@youngeprogrammer