استیکر گفتگو(شماره 1)
Price:
رایگان

💠این بسته استیکر در چت های روزانه ی شما کاربرد دارد. 💠این یک نسخه آزمایشی است و اگر از آن استقبال شود نسخه های کاملتر آن را خواهیم ساخت. 💠برای حمایت از ما و دریافت استیکر های بیشتر و سفارش استیکر اختصاصی به کانال زیر بیایید. @alpha_sticker 🔵این بسته صلواتی است. لطفا آن را با ذکر صلوات فعال کنید.