استیکر محرمی
Price:
رایگان

این بسته شامل استیکر هایی زیبا برای محرم است. جهت سفارش استیکر اختصاصی به کانال @alpha_sticker بیایید. این بسته صلواتی است. لطفا با ذکر صلوات آن را فعال کنید.