استیکر مدیریت کانال
Price:
80 Gapcy

از این استیکرها می‌توان برای مدیریت کانال استفاده کرد.