سونیک
Price:
100 Gapcy 79 Gapcy

سونیک خارپشت عنوان یک فرنچایز و مجموعه بازی ویدئویی در سبک سکوبازی است که توسط یوجی ناکا درست شد و توسط سگا توسعه داده می‌شود. سونیک خارپشت قهرمان اصلی بازی، یک خارپشت آبی رنگ انسان‌انگار است که قادر به دویدن با سرعت زبرصوت، سرعتی بیش از سرعت صوت می‌باشد. {طرح :سونیک سگا} کانال ما : @StickerDoni نظر ,پيشنهاد ,انتقاد و سفارش : @MasterGap