اسکناس های جمهوری اسلامی ایران
Price:
رایگان

این بسته استیکر شامل تعدادی از اسکناس های جمهوری اسلامی ایران است. ساخته شده توسط @alpha_sticker این بسته استیکر صلواتی است، لطفا آن را با ذکر صلوات فعال کنید.