تبادل
Price:
30 Gapcy 10 Gapcy

استیکر تبادل کانال کانال استیکرهای دیگر در @stick_nab