برچسب متنی. برای فهال سازی استیکر های بیشتر به کانال زیر👇👇 بپوندید.🌟🔰@sticker_Custom_made🔰🌟
Price:
رایگان

👑آیا می خواهید🧐🤔 استیکر خود😍 را داشته باشید 👑 پس به کانال زیر👇👇 بپیوندید و به آیدی مشخص سفارش دهید. 🌟🔰@sticker_Custom_made🔰🌟