بسم الله الرحمن الرحیم
Price:
رایگان

سلام این پک مجانی است اما از شما تقاضا دارم قبل از فعال کردن ۲۰ صلوات برای سلامتی امام زمان و ظهور ایشان بفرستید. ممنون از همکاریتان🌷