استیکر
Price:
10 Gapcy 5 Gapcy

استیکر ایموجی ها قشنگ با تعداد زیاد برای همه ی کاربران