پیکاچو
Price:
رایگان

استیکر بامزه و خوشگل پیکاچو انمیشن با مزه زرد Atena^_^