سگ
Price:
30 Gapcy 25 Gapcy

این استیکر به صورت سه بعدی میباشد که امیدوارم خوشتون بیاد