کرونا
Price:
رایگان

اگه بیکاری تو خونه و حوصله نداری یه زره انرژی رو داشته باش و بقیه ی انرژی خودت رو از کانال زیر بگیر و یکم تو خونه بمون تا کرونا نگیری آیدی: @lstykr