سوفیا
Price:
1 Gapcy

این یه بسته استیکر میراکلس برای دریافت رایگان این بسته به کانال زیر مراجعه فرمایید https://gap.im/khallagheiatsadef https://gap.im/stiker_salehzade