روز پدر
Price:
157 Gapcy 79 Gapcy

در روز سیزدهم ماه رجب هر سال روز پدر و روز مرد می باشد و این روز مصادف با روز تولد امام علی (ع) است.روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها، پدر بودن، پیوند میان پدران و مادران و اهمیتی که پدرها در اجتماع دارند. ///// مجموعه ای از بهترین استیکرهای روز پدر تقدیم شما .. کانال ما : @StickerDoni نظر ,پيشنهاد ,انتقاد و سفارش : @MasterGap