مدير ساختمان
Price:
رایگان

اين مجموعه شامل استيكرهاي پر استفاده ويژه مديران ساختمان مي‌باشد. استيكرهايي نام اماکن و قسمتهای مختلف ساختمان، انواع اطلاع رساني، اخطار، یادآوری‌ها و ... می‌باشد. این پک، به مرور تکمیلتر می‌شود. عبارات مورد نیاز را جهت اضافه کردن، به @nasserhaji ارسال کنید