حاج قاسم
Price:
2 Gapcy

این استیکر فقط برای کمک به موسسه شهید تحصیلی و تبلیغات کانال نوای انقلاب می باشد . @nava_enghelab