سال نو مبارک
Price:
150 Gapcy 79 Gapcy

سال نو مبارک __ سال 1400 سال گاو می باشد که بنا به هر دوره 12 سال گذاشته میشود و هر سال را به نام یکی از دوازده حیوان نام گذاری میکنند . **سال گاو را سال خوبی میدونند که پر از روزی میباشد برعکس سال موش که سالی بدی میباشد سال گاو پر رونق و خوشی می باشد.